Kabaret Kardynal (Cabaret Cardinal) will be performed by the Stefan Cardinal Wyszynski Polish School.

Kabaret Kardynal

LANGUAGE: For Polish Speaking Audience

The cabaret entitled “Cardinal “of Stefan Cardinal Wyszynski Polish School at the Basilica of St. Hyacinth in Chicago has been running for 14 years. Its creator and master is Waldemar Kosycarz, one of our teachers. Children between the ages of 5 to 18 years present classic children’s works of Polish authors. Each year the theater group prepares and conducts two performances. One teaches about Polish Christmas traditions, and the second is a joyous vacation greeting. Children do not just act, sing and dance on stage, but in working together with Mr. Waldek, they create action scenes and write the texts themselves. Parents participate just as well as children. They help create the sets and sometimes act in the plays. Being an art of the theater is a tremendously helps to develop our children. They become bold, discover their talents, and, most importantly, learn the Polish language and Polish traditions. Our performances make people laugh, and sometimes cause tears. Children are authentic, very talented and they play with real passion. Now, we invite you to see: “VACATION!!” This tells the story of a group of children from Polish language schools, who spend their vacations together at a summer camp. Children are experiencing adventure, which is always accompanied by great music and well-known Polish camp and holiday songs. We invite viewers from 0 to 100 years old!

_____________________

Kabaret ,,Kardynał” z Parafialnej Szkoły Polskiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice Św. Jacka w Chicago
Kabaret działa już 14 lat. Jego twórcą i mistrzem jest Pan Waldemar Kosycarz, nauczyciel naszej szkoły. Dzieci w wielu od lat 5 do 18 wystawiają przedstawienia polskich autorów , stanowiące klasykę dziecięcą. Teatrzyk każdego roku przygotowuje i wystawia dwa przedstawienia. Jedno zawsze opowiada o polskich tradycjach Świąt Bożego Narodzenia, a drugie to radosne powitanie wakacji. Dzieci nie tylko grają, śpiewają i tańczą na scenie, ale także wspólnie z Panem Waldkiem tworzą akcję przedstawień i same piszą teksty. Rodzice bawią się równie dobrze jak dzieci. Tworzą scenografię, a czasami stają się aktorami, tak jak uczniowie. Gra w teatrze wspaniale rozwija nasze dzieci. Stają się odważne, odkrywają swoje talenty i co najważniejsze uczą się języka polskiego i polskich tradycji. Występy naszych uczniów rozśmieszają nas, a czasami wywołują łzy. Dzieci są autentyczne, bardzo utalentowane i grają z prawdziwą pasją. Tym razem zapraszamy na przedstawienie: WAKACJE !!!! Opowiada ono o grupie dzieci z polskich szkół, które wspólnie spędzają wakacje na letnim obozie. Dzieci przeżywają przygody, którym cały czas towarzyszy wspaniała muzyka i znane polskie piosenki obozowe i wakacyjne. Zapraszamy widzów od lat 0 do 100 !!!

O NAS – About the School – Click Cardinal Wyszynski Polish School

2017-05-25T10:03:05+00:00