Song & Dance Group ‘Gaik’ will perform unique dances on the Kids Stage, along with Polish folk songs. 

→ Gaik Song & Dance Group

→ DATE: Sunday, August 31, 2014
→ TIME: 4 pm

→ STAGE: Krakus Kids & DJs Stage

 

 

The Singing and Dancing Group ‘Gaik’ will perform unique dance choreographies from the following regions of Poland: Kraków (Cracow), Lublin, and Łowicz. The group will also present beautiful Polish folk songs.

______________________________

Zespół “Gaik” zaprezentuje układy taneczne z wybranych regionów Polski: z krakowskiego, lubelskiego i łowickiego. Ponadto wykona kilka piosenek o tematyce ludowej.

_________________________________________

Our school’s pride and joy- The Singing and Dancing Group called “Gaik” from the beginning of its artistic existence is strongly connected to Juliusz Słowacki Polish School in Wheeling. The group was created in September of 2002 with the intention of connecting people who love Polish folk music, singing, and dancing. Its founder and artistic director, Anna Strojny,  a very talented dancer and choreographer, is also closely connected to „Wici” Song and Dance Company.

In 2011, another incredibly talented artist, Anna Lorenc,  joined „Gaik”. She enriches the group by leading singing instruction along with providing musical accompaniment.

Gaik’s concert repertoire is built based on portraying the beauty of the Polish culture and regional dances, songs, traditions, and customs, which highlight our Polish roots, as well as present the Polish identity, continuity, and cultural development.

Currently, Gaik’s song and dance repertoire presents such parts of Poland as regions of Lublin, Łowicz, Rzeszów, and Kraków. To showcase our beautiful folk traditions, Anna Strojny puts incredible detail into creating authentic and colorful outfits and costumes for the performers.

At the moment, Gaik has 39 dancers. They are divided into two age groups. The younger group called „Gaiczek” is for children between 5 and 8 years old. The other group „Gaik” is for older children between the ages of 9 and 14.

For 12 years now, Juliusz Słowacki Polish School’s Singing and Dancing Group “Gaik” is actively promoting our Polish culture: its beautiful singing and dancing enriches various school events. It is also engaged in organizing many of St. Joseph the Worker Church’s religious ceremonies.

Gaik’s presence during different events and celebrations represents our Polish culture and provides a unique cultural experience. For years Gaik has also been performing during concerts organized by PNA (Polish National Alliance), which is known for its continuous support in promoting Polish folk, traditions and customs.

Juliusz Słowacki Polish School is located in Wheeling, Illinois, (181 W. Dundee Rd.) in the northwest suburbs of Chicago. Polish classes are carried out on Fridays, from 4:45 to 8:30pm, and on Saturdays, between 8:00am to 11:45 or 12:15 to 4:00pm. The classes are taught by wonderful, well educated, and creative Polish teachers, full of passion, commitment, and innovative ideas. For the last 12 years, we are fully committed to creating a unique learning experience along with a safe environment for each student to grow within their Polish roots. We are a school that is open to various needs of students and parents serving our Polish community. Our school is trusted and attended by over 680 students a year.

Learn Polish at Juliusz Słowacki Polish School! Join us today!

For more information about „Gaik” Singing and Dancing Group, please visit our website at: www.naszgaik.blogspot.com or Juliusz Słowacki Polish School’s website at: www.juliuszslowacki.org

O NAS 

Szkolny Zespół Pieśni i Tańca “Gaik” od początku swojej artystycznej działalności ściśle związany jest z Polską Parafialną Szkołą im. Juliusza Słowackiego w Wheeling. Grupa powstała we wrześniu 2002 roku z myślą o miłośnikach pieśni i tańca ludowego. Jego twórcą i dyrektorem artystycznym jest Anna Strojny, doświadczony choreograf i tancerz, która ponadto ściśle współpracuje z Teatrem Pieśni i Tańca „Wici”. W roku 2011 do zespołu dołączyła Anna Lorenc, ktora  wspiera działalnośc grupy swym akompaniamentem i nauką śpiewu.

Materiał koncertowy zespołu budowany jest w oparciu o bogactwo narodowych i regionalnych tańców, pieśni, przyśpiewek i obyczajów, które podkreślają korzenie narodu polskiego, świadczą o jego tożsamości, ciągłości i rozwoju kultury. Aktualnie zespół posiada w repertuarze tańce i pieśni z rejonu lubelskiego, łowickiego, rzeszowskiego i krakowskiego. Wizytówką zespołu są także niezwykle barwne i autentyczne stroje, którymi od wielu lat zajmuje się i przygotowuje Anna Strojny.

Obecnie zespół liczy 39 tancerzy. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych. Młodsza, zwana „Gaiczkiem” skupia dzieci w wieku od 5 do 8 lat, natomiast starsza „Gaik” to zespół dzieci w wieku od 9 do 14 lat.

Od ponad 12 lat, Szkolny Zespol Piesni i Tanca „Gaik” bierze czynny udział w promowaniu polskiej kultury: aktywnie wspiera swym śpiewem i tańcem uroczystości Polskiej Szkoły im. Juliusza Słowackiego, angażuje się w organizowane na terenie parafii uroczystości religijne. Swoją obecnością wspiera i nadaje niepowtarzalny wymiar wielu imprezom kulturalnym. Od wielu lat występuje także na organizowanym przez związek PNA koncercie, który nieustannie promuje tradycje ludowe i polską kulturę.

Polska Parafialna Szkoła im. Juliusza Słowckiego znajduje się w Wheeling  ( 181 W. Dundee Rd.) na pólnocno- zachodnich przedmieściach Chicago.Na zajęcia mozna uczęszczać w piątki 4:45- 8:30 oraz w soboty na I zmianę 8:00- 11:45 lub II zmianę 12:15-4:00. Lekcje prowadzone są przez kreatywnych nauczycieli- pełnych pasji, zapału i ciekawych pomysłów. Od 12 lat tworzymy szkołę przyjazną, otwartą, twórczą, nowoczesną i bezpieczną do której uczęszcza juz ponad 680 uczniów.
DOŁĄCZ do NAS – ZAPRASZAMY!!!

Więcej informacji na temat zespołu można znależc na stronie: www.naszgaik.blogspot.com oraz  www.juliuszslowacki.org