Panorama Raclawicka

In the Mezzanine – Go up the staircase in the Lobby.  The display is available during all Festival hours Friday through Monday.

Description in English below.

W czasie tegorocznego Festiwalu „Taste of Polonia” wznowiona zostanie w sali „Annex” Centrum Kopernikowskiego ekspozycja 14-metrowej długości reprodukcja słynnego dzieła Jana Styki „Panorama Racławicka”, wraz z reprodukcjami jego obrazów: „Golgota” i „Polonia” oraz portretów Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego.

Tej ekspozycji dzieł Jana Styki wyjątkowo towarzyszyć będzie atrakcyjna wystawa – sprowadzonych z Polski – kopii obrazów sławnych polskich malarzy:  

Panorama Racławicka, Panorama Raclawicka, Jana Styki, paintings, art, art for sale, paintings for sale, Polish art, Taste of Polonia, Copernicus Center, Chicago, Andrzej Trzos

Jan Styka (1858 – 1925) ~ „Polonia” – Spór o Konstytucję

  • Joseph Brandt – “Zaporojians”
  • Joseph Chełmońskiego – “Storks”, “Indian Summer,” “The Tempest,” “Attack of the Wolf”, “Shepherd”
  • Wojciech Kossak – “Wounded cuirassier and the Maiden”, “Pilsudski”
  • Jan Matejko – “Stanczyk”, “Rejtan”
    Alfred Wierusza-Kowalski – “out hunting,” “The Messenger”, “Harvest Festival”
  • Leon Wyczółkowski – “Fishermen” “I saw her once.”
  • And especially – Leonard Da Vinci’s “Lady with an Ermine.”

Wszystkie obrazy będą przeznaczone do sprzedaży, a osiągnięty zysk zasili fundusz, który pozwoli na

Panorama Racławicka, Panorama Raclawicka, Jana Styki, paintings, art, art for sale, paintings for sale, Polish art, Taste of Polonia, Copernicus Center, Chicago, Andrzej Trzos

Józef Chełmoński (1849 – 1914) ~ ”Bociany”

bezpłatną prezentację „Panoramy Racławickiej” w polonijnych ośrodkach aglomeracji chicagowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości, w których znajdują się polskie szkoły.The Annex will feature a 14 meter long reproduction of the famous work by Jana Styki “Panorama Racławicka”, along with reproductions of his paintings: “Golgotha” and “Polonia” and portraits of Tadeusz Kosciuszko and Casimir Pulaski.
 
This exhibit by Jana Styki will be accompanied by copies of paintings of famous Polish artists such as those listed in the bullet points above. 

All the paintings will be for sale.  Proceeds will allow for free presentations of “Racławice Panorama” in the Polish community centers, schools, and metropolitan Chicago.

Event Organizer:  Andrzej Trzos 

Contact info:  (773) 744-4332 or [email protected]