Festiwal Polskiej Piosenki w Chicago

12:30 pm MONDAY – Taste of Polonia Festival 2019

Festiwal Polskiej Piosenki organizowany jest przez Copernicus Center oraz Warsztaty Teatralne Little Stars

Regulamin:

Festiwal Polskiej Piosenki w Chicago

 • 1
  I. Postanowienia ogólne:
  a) festiwal adresowany jest do lubiących i potrafiących śpiewać
  b) koszt udziału w imprezie wynosi 10 dolarów (w cenę wliczone są dwie wejściówki na festiwal Taste of Polonia, w tym jedna dla uczestnika festiwalu),
  c) przystępując do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie,
  d) termin i miejsce realizacji : poniedziałek, 09.02.2019 w Copernicus Center 5216 W Lawrence Ave, Chicago, IL 60630.
 • 2
  II. Celem Konkursu jest:
  a) ZABAWA, ZABAWA i przede wszystkim ZABAWA!
  III. Celem Konkursu jest także:
  a) wspieranie zdolnych wokalnie dzieci w każdym wieku poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,
  b) propagowanie polskiej kultury muzycznej,
  c) wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci oraz ich opiekunów,
  d) popularyzacja piosenek, ich walorów artystycznych i wychowawczych,
  e) rozwijanie talentów estradowych,
  f) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
 • 3
  IV. Zasady uczestnictwa:
  1. Uczestnikami Festiwalu mogą być dzieci w wielku od lat 3, młodzież oraz dorośli
  2. Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć na adres Copernicus Center (5216 W Lawrence Ave, Chicago, IL 60630) do dnia 20 sierpnia 2019:
  – wypełnione karty zgłoszeń ( załącznik nr 1),
  – wypełnione oświadczenia rodzica/opiekuna (załącznik nr 2),
  – odpowiednia opłatę ( gotówką lub czekiem wystawionym na Copernicus Foundation) 
  – płytę CD z nagranym akompaniamentem (podkładem muzycznym) do zgłoszonej piosenki,tytuł utworu, precyzyjny czas trwania nagrania, przy czym czas wykonania utworu nie może przekroczyć 5 minut. Płyty CD nie podlegają zwrotowi.

   Można także skorzystać z adresu emailowego: [email protected], przesyłając powyższe informacje i mp3 z muzyką jako załączniki.

 3.  W konkursie wykorzystywane mogą być TYLKO i wyłącznie piosenki polskie( tekst i muzyka), regulamin nie zezwala na tłumaczenia.
 4. Soliści oraz zespoły nie korzystający z podkładów muzycznych, proszeni są o przedstawienie listy wymagań technicznych do dnia 20 sierpnia.

 • 4
  V. Ocena:
  1. Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni laureatów w nastepujących przedzialach wiekowych:
  a) dzieci w wieku 3-5 lat
  b) dzieci w wieku 6-10 lat
  c) dzieci w wieku 11-15 lat
  d) dzieci w wieku 16-103 lat
  2. Ocenie podlegać będzie:
  a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki)
  b) umiejętności wokalne,
  c) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki.
 • 5
  VI. Nagrody:
  1. Każdy z uczestników Festiwalu otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa w imprezie oraz statuetkę.
  2. Jury Festiwalu wyłoni trzech zwyciezców w każdej z grup wiekowych, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.
  3. Ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród laureatom w poszczególnych kategoriach odbędzie się po posiedzeniu Jury w dniu Festiwalu tj. 09.02.2019  

Karta zgłoszenia 2019

Oświadczenie rodziców 2019

 


Proceeds of the Taste of Polonia Festival benefit the nonprofit work of the Copernicus Foundation, a 501(c)3 nonprofit organization. Thank You for your support! Learn more about our nonprofit at THIS LINK.
Copernicus Center Events
Copernicus Foundation Membership
Back to Schedule