Zespołu Wiyrchy 

Polish Highlander Folk Dance Group

Zespołu Wiyrchy

Zespołu WiyrchyZespół Wiyrchy powstał w Październiku 2016 roku  przy kole Bustryk numer 81 które działa przy Zarzadzie Głównym Zwiazku Podhalan w Północnej Ameryce.

Jest on młodym zepołem który ma na swoim koncie wiele występów ukazujacych śpiew, taniec oraz tradycje góralska. Kierownikem oraz instruktorem jest Andrzej Nędza wraz z Zofia Cichorz i Danuta Zegliń które pomagaja przy nauce dzieci przekazujac im wiedze oraz tradycje góralska ponieważ dzieci sa nasza przyłościa. Obecnie w zespole uczy sie około 30 dzieci które z ochota wystepuja na scenie pokazujac nasza tradycje . Instruktorzy , muzykanci oraz dzieci z zespołu sa pełni ślebody oraz góralszczyzny na tej Amerykańskiej ziemi.  

ENGLISH

The Wiyrchy folk dance group was formed in October 2016 at Bustryk number 81 that operates at the Main Board of the Podhalan Union in North America.

Wiyrchy are a young group who has had many performances showing singing, dancing and highlander traditions. The head and instructor is Andrzej Nędza together with Zofia Cichorz and Danuta Zegliń who help teach the children by giving them knowledge about highland traditions. Currently, the group teaches about 30 children who are willing to perform on stage. Instructors, musicians and children from the group are full of Slebody and highlanders in this American land.

See many images of the Wiyrchy group at THIS LINK.


Polish Highlanders of America

This event is brought to you by ZPPA. ☺

See more Highlander Day Activities at THIS LINK

 


Proceeds of the Taste of Polonia Festival benefit the nonprofit work of the Copernicus Foundation, a 501(c)3 nonprofit organization. Thank You for your support! Learn more about our nonprofit at THIS LINK.
Copernicus Center Events
Copernicus Foundation Membership
Back to Schedule